Eines de l'usuari

Eines del lloc


preins_matricula

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

preins_matricula [12/04/2019 13:44]
montse [Calendari curs 2017-2018]
preins_matricula [03/06/2019 11:17] (actual)
mari [Majors de 16 anys i menors de 18 anys]
Línia 10: Línia 10:
   * trobar-se en procés d'​obtenir un permís de treball, ​   * trobar-se en procés d'​obtenir un permís de treball, ​
   * ser esportista d'alt rendiment,   * ser esportista d'alt rendiment,
-  * cursar o haver cursat ​els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial (PQPI),+  * haver cursat ​i superat un PFI,
   * participar al programa d'​experiència professional per a l'​ocupació juvenil a Catalunya, "Joves per l'​ocupació"​.   * participar al programa d'​experiència professional per a l'​ocupació juvenil a Catalunya, "Joves per l'​ocupació"​.
  
Línia 31: Línia 31:
   * Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'​Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.   * Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'​Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  
-==== Majors de 16 anys i menors de 18 anys ====+==== Persones nascudes l'any 2002 o posteriorment ​====
  
  
-A part de la documentació anterior, les persones ​majors ​de 16 anys menors de 18 anys han d'​emplenar una sol·licitud d’autorització d’inscripció en el centre/aula on vulguin cursar la formació i adjuntar-hi la documentació següent:+A part de la documentació anterior, les persones ​nascudes l'any 2002 o posteriorment **han de venir al centre acompanyades del pare/mare, tutor/​a** ​i han d'​emplenar una sol·licitud d’autorització d’inscripció en el centre/aula on vulguin cursar la formació i adjuntar-hi la documentació següent:
  
   * Original i fotocòpia del llibre de família   * Original i fotocòpia del llibre de família
Línia 44: Línia 44:
 <note warning> <note warning>
 En el supòsit que la persona sol·licitant no aporti justificació dels motius que li impedeixin d'​assistir als centres en règim ordinari, se li denegarà l'​admissió.</​note>​ En el supòsit que la persona sol·licitant no aporti justificació dels motius que li impedeixin d'​assistir als centres en règim ordinari, se li denegarà l'​admissió.</​note>​
-==== PQPI ==== 
  
-Els alumnes que han cursat i superat els mòduls obligatoris A i B dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) i que s’inscriguin als mòduls C dels PQPI han de presentar el certificat “Certificat per a la matriculació als mòduls C del PQPI” +===== Calendari curs 2019-2020 =====
- +
-===== Calendari curs 2018-2019 =====+
  
   * **Procés d'​informació i orientació:​** del 3 al 14 de juny de 2019.   * **Procés d'​informació i orientació:​** del 3 al 14 de juny de 2019.
preins_matricula.1555069481.txt.gz · Darrera modificació: 12/04/2019 13:44 per montse