Eines de l'usuari

Eines del lloc


coordinadors_es_ensenyaments

COORDINADORS I COORDINADORES DELS ENSENYAMENTS - CFA VALLÈS

Si esteu interessats/ades a cursar un ensenyament en el nostre centre, trobareu informació sobre les seves característiques més rellevants i els horaris del curs passat en Oferta formativa.

Si teniu algun dubte relacionat amb l'ensenyament que no queda resolt en Oferta formativa, podeu posar-vos en contacte amb el/la coordinador/a de l'ensenyament mitjançant el seu correu electrònic.

Llengua catalana i castellana i CFI Patrícia López patricia.lopez@cfavalles.org
GES Xavier Olmeda xavier.olmeda@cfavalles.org
CAM Pere Ribas pere.ribas@cfavalles.org
Curs de preparació proves d'accés a CFGS Belén Faro belen.faro@cfavalles.org
Curs de preparació accés a la universitat per a MG 25/45 Jordi Boldú jordi.boldu@cfavalles.org
Llengua anglesa Laura Ballúslaura.ballus@cfavalles.org
COMPETIC (Informàtica) Belén Faro belen.faro@cfavalles.org

<iframe width=“1138” height=“458” src=“https://www.youtube.com/embed/-CmHS0H7m8M” title=“YouTube video player” frameborder=“0” allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

coordinadors_es_ensenyaments.txt · Darrera modificació: 07/05/2021 00:23 per montse