Eines de l'usuari

Eines del lloc


cfgs:start

Preparació per a les Proves d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. Matèries de la part comuna Llengua catalana i castellana Llengua estrangera Matemàtiques Història (és matèria comuna només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics)

Matèries de la part específica Segons la família professional o cicle al qual l'alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

Opcions de matèries de la part específica

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 s'hi pot sumar, un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

- la qualificació del curs sigui igual o superior a 5,

- estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i

- les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.

El certificat de superació del curs o la formació s'ha de presentar al centre examinador el dia de la prova..

Cicles formatius per famílies

Exempcions

Temaris

Itineraris formatius

NORMATIVA:

Resolució EDU 3983/2010 de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010).

Prova d'Accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any que es realitza la prova i no posseir cap titulació o ensenyament equivalent que permeti l'accés directe a aquests cicles formatius.

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés poden tornar-s'hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d'accés directe. Poden optar per recuperar la qualificació d'una de les parts de la prova.

Una persona no pot inscriure's a les proves d'accés a cicles de formació professional el mateix any de la convocatòria en diferents comunitats autònomes.

L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

NORMATIVA:

Resolució ENS/3010/2017 de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018.

Full informatiuCALENDARI I INFORMACIONS SOBRE LA PROVA 2022

Calendari proves d'accés a CFGS

Per a conèixer més informació sobre el procés de preinscripció, els continguts, convalidacions i exempcions i d'altres aspectes de la convocatòria, cliqueu AQUÍ.


HORARIS CFA VALLÈS

HORARIS CURS 23 24

El CFA Vallès té dos grups d'aquest ensenyament a la franja de tarda-vespre.

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
CFGS 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-19:30 16:00-19:30 Gemma Camacho
CFGS
( Mat. específiques)
17:30-20:30 17:30-20:30

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre el curs de preparació, les proves d'accés i els estudis:

Gemma Camacho / gemma.camacho@cfavalles.org

cfgs/start.txt · Darrera modificació: 08/10/2023 10:12 per montse