Eines de l'usuari

Eines del lloc


documents_llista_d_espera

Curs 2015-2106

♦ Model de sol·licitud de la persona menor d'edat:

MODEL DE SOL·LICITUD

♦ Model d'autorització del pare, mare o el/la representant legal:

MODEL D'AUTORITZACIÓ DE MENORS

♦ Model del cdocument acreditatiu de la relació contractual amb l'empresa:

MODEL DE RELACIÓ CONTRACTUAL

En tots el casos s'ha d'emplenar la sol·licitud de preinscripció:

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

♦ I les persones que es vulguin preinscriure al ensenyaments d'Instrumental, GES, CAM, CFGS i MG25 han d'emplenar també un full de tutorització:

FULL DE TUTORITZACIÓ



Per saber en quins casos és permès de matricular-se a un menor de 18 anys en un centre de formació d'adults, aneu a Preinscripció i matrícula.

Un cop presentada la sol·licitud en el centre de formació de persones adultes, i si es compleixen tots els requisits, la directora autoritzarà la inscripció de la persona menor de 18 anys a cursar l'ensenyament de formació de persones adultes.

En el supòsit que la persona sol·licitant no aporti justificació dels motius que li impedeixin d'assistir als centres en règim ordinari, se li denegarà l'admissió.

documents_llista_d_espera.txt · Darrera modificació: 27/09/2015 09:33 per montse