Eines de l'usuari

Eines del lloc


inst:cicle_de_formacio_instrumental

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Descripció

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental

Continguts

Els continguts d'aquesta formació s'organitzen en tres nivells:

  • El primer nivell, en què l'aprenentatge se centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural.
  • El segon nivell, en què l'objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l'entorn.
  • El tercer nivell, en el qual s'amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

  • Llengua
  • Matemàtiques
  • Ciències socials i naturals

La durada aproximada d'aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

currículum

Continuïtat

Si es vol continuar la formació, es pot cursar l'educació secundària per a les persones adultes.


HORARIS: Curs 22 23

El CFA Vallès ofereix un curs de nivell 1 a la franja de matí i un altre a la de tarda.

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Instrumental 1A 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 09:00-11:00 Patrícia López
Instrumental 1B 16:00-17:30 16:00-18:00 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 Jordi Brito

El CFA Vallès ofereix un curs de nivell 2 a la franja de matí i un altre a la de tarda.

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Instrumental 2A 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 11:00-12:30 Alexis Martínez
Instrumental 2B 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 16:00-17:30 Ignasi Torrillas

El CFA Vallès ofereix un curs de nivell 3 a la franja de matí.

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Instrumental 3 11:00-13:00 11:00-13:00 11:00-13:00 Patrícia López

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre els ensenyaments de formació instrumental:

Alexis Martínez / alexis.martínez@cfavalles.org

inst/cicle_de_formacio_instrumental.txt · Darrera modificació: 08/10/2023 09:43 per montse