Eines de l'usuari

Eines del lloc


oferta_formativa:llengua_estrangera_nivell_ii_i_iii

LLENGUA ANGLESA - Nivell 2 (nivell d'usuari/ària bàsic/a A2-1)

Per cursar aquest nivell de llengua anglesa s’ha d’haver superat el nivell immediatament anterior, Llengua anglesa Nivell 1, o bé superar una prova inicial de nivell que permeti acreditar el nivell de l’alumnat.

♦ La finalitat d'aquest ensenyament és que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

♦ Aquest curs s’adreça a les persones adultes que han superat el Nivell Inicial o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-lo seguir.

♦ En aquest nivell es reforçaran els coneixements orals ja adquirits i s'aprofundirà en l'aprenentatge de les habilitats de la llengua escrita.

♦ El nostre objectiu serà ser capaços/ces d'utilitzar la llengua com a eina d'intercanvi i comunicació en situacions comunicatives reals.

L’alumnat que després de cursar dues vegades un mateix nivell d’una determinada llengua no el superi, no podrà tornar a matricular-se en aquell nivell.


HORARIS Curs 23 24

El CFA Vallès ofereix un curs de nivell 2 a la franja de matí i un altre a la de vespre.

Llengua anglesa Nivell 2 - matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Anglès 2A 11:00-13:00 11:00-13:00 Sònia Jou

Llengua anglesa Nivell 2 - vespre

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Anglès 2B 18:30-20:30 18:30-20:30 Montse Álvarez

LLIBRES DE TEXT

Voyage A2, Editorial Oxford

9780194056052 VOYAGE A2 SB+WB W/K PRACTICE PK 2019

—-


LLENGUA ANGLESA - Nivell 3 (nivell d'usuari/ària bàsic/a A2-2)

Per cursar aquest nivell de llengua anglesa s’ha d’haver superat el nivell immediatament anterior, Llengua anglesa Nivell 2, o bé superar una prova inicial de nivell que permeti acreditar el nivell de l’alumnat.

♦ La finalitat d'aquest ensenyament és reforçar els coneixements adquirits en el nivell 2 i consolidar l'aprenentatge orientat a adquirir les competències pròpies de l'usuari bàsic. Així doncs, en acabar el curs, l'alumnat ha de ser capaç de comprendre i utilitzar expressions habituals i d'importància immediata, ha de poder comunicar-se en situacions amb intercanvi d'informació sobre temes habituals i familiars i ha de poder descriure la seva experiència i aspectes del seu entorn.

♦ Aquest curs s’adreça a les persones adultes que han superat el Nivell 2 o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-lo seguir.

♦ En aquest nivell es reforçaran els coneixements orals ja adquirits i s'aprofundirà en l'aprenentatge de les habilitats de la llengua escrita.

♦ El nostre objectiu serà ser capaços/ces d'utilitzar la llengua per comunicar-nos en situacions diverses i aconseguir un intercanvi d'informació sobre temes habituals i familiars.

L’alumnat que després de cursar dues vegades un mateix nivell d’una determinada llengua no el superi, no podrà tornar a matricular-se en aquell nivell.


HORARIS: Curs 23 24

El CFA Vallès ofereix un curs de nivell 3 a la franja del matí i un altre a la franja de vespre.

Llengua anglesa Nivell 3 - matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Anglès 3A 09:00-11:00 09:00-11:00 Jordi Boldú

Llengua anglesa Nivell 3 - vespre

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Anglès 3B 19:00-21:00 19:00-21:00 Jordi Boldú

—-

LLIBRES DE TEXT


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre els cursos en llengua anglesa:

Jordi Boldú / jordi.boldu@cfavalles.orgCurrículum llengua anglesa

oferta_formativa/llengua_estrangera_nivell_ii_i_iii.txt · Darrera modificació: 25/09/2023 02:31 per montse