Eines de l'usuari

Eines del lloc


proves_lliures_ges_nov_21

PROVES LLIURES GES / NOVEMBRE 21

22 de novembre29 d'octubrePer a més informació (convalidacions i exempcions, contingut de les proves, consulta dels resultats, normativa…), cliqueu AQUÍ.

Instruccions per a la inscripció, AQUÍ.SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ D'ÀMBITS: 14, 15 i 18 d'octubre

Durant els tres dies hàbils següents a la publicació de la llista provisional, els/les aspirants que hagin sol·licitat la convalidació d'àmbits mitjançant el formulari d'inscripció cal que presentin a la Secretaria del CFA Vallès l'original i la fotocòpia d'un dels documents següents que justifiqui la convalidació:

- llibre d'escolaritat,

- historial acadèmic o

- certificat de qualificacions emès pel centre on es van cursar els estudis.

Horari presentació de sol·licituds de convalidació d'àmbits
dijous 14 d'octubre: de 15:00 a 17:00
divendres 15 d'octubre: d'11:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
dilluns 18 d'octubre: d'11:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00

El centre no disposa de servei de fotocòpies. Per tant, les haurà d'aportar la persona interessada per poder lliurar la sol·licitud

SOL·LICITUD DE VALIDACIÓ DE DADES PERSONALS: del 14 al 27 d'octubre

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar, si es tracta de les dades personals, l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Si és el cas, aquests documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà o per correu certificat (fotocòpia compulsada). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Horari presentació de documents
dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00
divendres d'11:00 a 13:00
proves_lliures_ges_nov_21.txt · Darrera modificació: 28/11/2021 01:05 per montse