Eines de l'usuari

Eines del lloc


vacants_23_24

VACANTS OCTUBRE 23: ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ACCÉS A CFGS, CAM, GES i LLENGUA ANGLESA

Sol·licitud de vacant presencial amb cita prèvia

A partir del dia 02 d'octubre, podeu sol·licitar una vacant per a un o dos ensenyaments en el nostre centre de manera presencial mitjançant cita prèvia tot i seguint les següents instruccions:

1 Demaneu cita prèvia escrivint un correu electrònic on indiqueu el vostre nom i un telèfon de contacte al/a la coordinador/a de l'ensenyament en què esteu interessats/ades:

Curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys:

jordi.boldu@cfavalles.org


Curs de preparació per a les proves d'accés a CFGS:

gemma.camacho@cfavalles.org


Curs d'accés directe a CFGM (CAM):

carme.badia@cfavalles.org


Graduat en Educació Secundària obligatòria (GES):

marga.perez@cfavalles.org


Cursos de llengua anglesa (A1 i A2)

jordi.boldu@cfavalles.org


El/la coordinador/a de l'ensenyament s'hi posarà en contacte, us oferirà una primera orientació i us assignarà dia i hora per realitzar la sol·licitud de vacant.2 Presenteu-vos al centre a l’hora exacta en què se us ha citat. Si no sou puntuals, no us podrem atendre i haureu de tornar a demanar una altra cita prèvia.

A la cita per fer la sol·licitud de vacant només ha d'assistir la persona sol·licitant, a no ser que sigui imprescindible un/a acompanyant.3 Porteu original i fotocòpia de la següent documentació i emplenats i signats els següents documents:

Full sol·licitud de vacant 23 24 que heu de portar emplenat i signat.

★ Ensenyaments de GES, CAM, Accés a la universitat i Accés a CFGS → Full d'acollida 23 24 que heu de portar emplenat i signat.

★ Ensenyament de llengua anglesa → Full d'acollida 23 24 que heu de portar emplenat i signat.

Si teniu dubtes sobre algun punt a emplenar, l'orientador/a us ajudarà durant la cita prèvia.

Consulteu la documentació addicional que pot ser necessària segons quin sigui l'ensenyament que vulgueu cursar o si sou menors, AQUÍ.

Tingueu en compte que si no porteu tota la documentació no podreu completar la sol·licitud de vacant i que els/les sol·licitants menors d'edat hauran de venir acompanyats/ades de la persona tutora.4 En alguns casos haureu de realitzar una prova breu per conèixer quin és el vostre nivell.5 En cas de haver-hi una vacant que pugueu ocupar immediatament, se us oferirà al final de la cita prèvia. Si no és així, se us incorporarà a la llista d'espera i se us avisarà quan n'hi hagi perquè confirmeu la matrícula i us incorporeu al curs.6 Haureu de confirmar la matrícula seguint les instruccions que us farem arribar un cop hi hagi una vacant.vacants_23_24.txt · Darrera modificació: 29/09/2023 12:15 per montse