Eines de l'usuari

Eines del lloc


xxx

HORARIS CURS 20 21

En confeccionar els horaris d'aquest curs, la prioritat va ser mantenir un 100% d’assistència, però la manca d’espais adequats per preservar la seguretat ens obliga a crear grups híbrids que permetin conciliar presencialitat i seguretat.


Modalitat presencial

L'alumnat assistirà al 100% de les classes al centre, sempre que no canviïn les circumstàncies i es puguin mantenir les normes de seguretat.

(És possible que algun grup que inicialment tingui programada la formació presencial, en algun moment pugui seguir formació híbrida).


Modalitat híbrida

Els grups es dividiran al 50% per poder assistir a classe presencialment un dels dos dies de què consta cada matèria.

L'altre sessió de formació es realitzarà de manera no presencial, tot i fent servir una plataforma digital.

(És possible que algun grup que inicialment tingui programada la formació híbrida, en algun moment pugui cursar la formació de manera presencial).

ENSENYAMENTS que inicien el curs en la MODALITAT HÍBRIDA:

CAST 2, ANG 1B, ANG 2B, ANG 3A, ANG 3B, COMP 2B, COMP 3, Matèries específiques de CFGS i MG25.


Els ensenyaments se seguiran de manera telemàtica en cas que hàgim de tornar a una situació de confinament.


FLUXOS DE CIRCULACIÓ: El/La vostre/a tutor tutora us informarà de l'hora d'inici i acabament de les sessions presencials que poden variar en 10 o 15 minuts de l'hora indicada per assegurar la desinfecció, ventilació i no coincidència d'alumnat entrant i sortint.

Contacte amb la coordinadora de l'ensenyament: per determinar (podeu contactar amb esperanza.teruel@cfavalles.org)


Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
MG25/45 A
( Materies comunes)
09:30-12:30 09:30-12:30 09:30-11:30 Jordi Boldú
MG25/45 B
( Matèries comunes)
15:30-19:00 15:30:20:30 16:00:19:00 16:00:20:30 Laura Ballús
MG25/45 A i B
( Matèries específiques)
17:30-20:30 17:30-20:30

Contacte amb el coordinador de l'ensenyament: jordi.boldu@cfavalles.org


Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Anglès 1A 09:30-11:00 09:30-11:00 Laura Ballús
Anglès 1B 19:00-20:30 19:00-20:30 Patrícia López
Anglès 2A 11:00-13:00 11:00-13:00 Montse Álvarez
Anglès 2B 18:30-20:30 18:30-20:30 Montse Álvarez
Anglès 3A 09:00-11:00 09:00-11:00 Jordi Boldú
Anglès 3B 19:00-21:00 19:00-21:00 Jordi Boldú

Contacte amb la coordinadora de l'ensenyament: laura.boldu@cfavalles.org


Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Català 1
09:30-11:00 09:30-11:00 Eli Zamarreño
Català 2
11:00-13:00 11:00-13:00 Patrícia López

Contacte amb la coordinadora de l'ensenyament: patricia.lopez@cfavalles.org


Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Castellà 1 19:30-21:00 17:30-19:00 Dolors Ribalaigua
Castellà 2 17:30-19:3017:30-19:30 Dolors Ribalaigua
Castellà 3 17:30-19:30 17:30-19:30 Dolors Ribalaigua

Contacte amb la coordinadora de l'ensenyament: patricia.lopez@cfavalles.org


Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Informàtica COMP Inicial 16:00-17:30 16:00-17:30 Per confirmar
Informàtica COMP 1 16:00-17:30 16:00-17:30 Per confirmar
Informàtica COMP 2A 09:30-11:30 09:30-11:30 Érika Fernández
Informàtica COMP 2B 16:00-18:00 16:00-18:00 Érika Fernández
Informàtica COMP 3 18:00-19:30 18:00-19:30 Érika Fernández

Contacte amb la coordinadora de l'ensenyament: per determinar (podeu contactar amb erika.fernandez@cfavalles.org)Horaris curs 20-21 d'altres centres de formació d'adults propers:

CFA Bellavista

CFA Canovelles


xxx.txt · Darrera modificació: 02/09/2020 17:45 per montse