Eines de l'usuari

Eines del lloc


oferta_formativa:llengua_castellana

LLENGUA CASTELLANA - Nivells 1, 2 i 3 (nivell d'usuari/ària bàsic/a A1, A2 i B1)

Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s'imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Continguts

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.


HORARIS: Curs 20 21

El CFA Vallès ofereix els 3 nivells d'aquest ensenyament a la franja de tarda o vespre.

Llengua castellana Nivell 1 - tarda

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Castellà 1 19:30-21:00 17:30-19:00 Núria Aymerich

Llengua castellana Nivell 2 - vespre

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Castellà 2 17:30-19:3017:30-19:30 Núria Aymerich

Llengua castellana Nivell 3 - tarda

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Castellà 3 17:30-19:30 17:30-19:30 Núria Aymerich

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre els cursos de castellà:

Patrícia López, patricia.lopez@cfavalles.org


Currículum

oferta_formativa/llengua_castellana.txt · Darrera modificació: 29/04/2021 01:44 per montse