Eines de l'usuari

Eines del lloc


oferta_formativa:llengua_catalana

LLENGUA CATALANA - Nivells 1 i 2 (nivell d'usuari/ària bàsic/a A1 i A2)

Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s'imparteixen en dos nivells: llengua catalana nivell 1 i 2, que corresponen als nivells A1 i A2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Continguts

En els dos nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.


HORARIS: Curs 23 24

El CFA Vallès ofereix 2 nivells d'aquest ensenyament a la franja de matí.

Llengua catalana Nivell 1 - matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Català 1
09:30-11:00 09:30-11:00 Sònia Jou

Llengua catalana Nivell 2 - matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Català 2
11:00-13:00 11:00-13:00 Ignasi Torrillas

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre els cursos de català:

Alexis Martínez / alexis.martinez@cfavalles.orgCurrículum

oferta_formativa/llengua_catalana.txt · Darrera modificació: 25/09/2023 02:07 per montse