Eines de l'usuari

Eines del lloc


oferta_formativa:llengua_catalana

LLENGUA CATALANA - Nivells 1, 2 i 3 (nivell d'usuari/ària bàsic/a A1, A2 i B1)

Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s'imparteixen en tres nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Continguts

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.


HORARIS: Curs 2018/19

El CFA Vallès ofereix els 3 nivells d'aquest ensenyament a la franja de matí.

Llengua catalana Nivell 1 - matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Català 1
09:30-11:00 09:30-11:00 Eli

Llengua catalana Nivell 2 - matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Català 2
09:00-11:00 09:00-11:00 M. Àngels

Llengua catalana Nivell 3 - matí

Ensenyament Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Català 3
09:00-11:00 09:00-11:00 M. Àngels


Currículum

oferta_formativa/llengua_catalana.txt · Darrera modificació: 03/11/2018 23:06 per montse