Eines de l'usuari

Eines del lloc


oferta_formativa:llengua_estrangera_nivell_i

LLENGUA ANGLESA - Nivell 1 (nivell d'usuari/ària bàsic/a A1)

♦ La finalitat d'aquest ensenyament és iniciar-se en l'aprenentatge de la llengua anglesa.

♦ Per tant, s'adreça a persones adultes amb un desconeixement total o amb molt poc coneixement d'aquesta llengua.

♦ En acabar el curs, l’aprenent/a haurà de ser capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper.

♦ Per aquest motiu, en aquest nivell ens centrarem en les competències de la llengua oral, tot i incorporant elements comunicatius mínims de la llengua escrita.

♦ El nostre objectiu serà ser capaços/ces d'utilitzar la llengua com a eina d'intercanvi i comunicació en situacions comunicatives reals.

L’alumnat que després de cursar dues vegades un mateix nivell d’una determinada llengua no el superi, no podrà tornar a matricular-se en aquell nivell.HORARIS: Curs 2020/21

El CFA Vallès ofereix dos cursos de nivell 1: un a la franja del matí i un altre a la del vespre.

Llengua anglesa Nivell 1 - Matí

Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Anglès 1A 09:30-11:00 09:30-11:00 Laura Ballús

Llengua anglesa Nivell 1 - Vespre

Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Tutor/a
Anglès 1B 19:00-20:30 19:00-20:30 Patrícia López

LLIBRES DE TEXT

English File beginner multipack A (ISBN: 978-0-19-450189-7)

de l'editorial Oxford University Press.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Persona de contacte per a la informació i l'orientació sobre el curs d'anglès de nivell 1:

Laura Ballús / laura.ballus@cfavalles.orgCurrículum llengua anglesa

oferta_formativa/llengua_estrangera_nivell_i.txt · Darrera modificació: 10/09/2020 18:17 per montse